OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Alfurion

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alfurion
Alfuzosini hydrochloridum
100371294
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg
G04CA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Alfurion

Alfuzosini hydrochloridum
G04CA01 (G04C?)-
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg
- rej. 23397

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 117473
Rp na receptę
05909991291945
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.