OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Alka-Prim

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alka-Prim
Acidum acetylsalicylicum
100003917
tabletki musujące 330 mg
N02BA51
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Alka-Prim

Acidum acetylsalicylicum
N02BA51 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - kwas salicylowy i jego pochodne
tabletki musujące 330 mg
- rej. 01347

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 15260
OTC bez recepty
05909990134724
10 tabl.
ID: 630
OTC bez recepty
05909990134717
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.