OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Allertec-WZF

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Allertec WZF
Cetirizini dihydrochloridum
100123946
tabletki powlekane 10 mg
R06AE07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Allertec WZF

Cetirizini dihydrochloridum
R06AE07 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - pochodne piperazyny
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 10674

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 23344
OTC bez recepty
05909991067410
10 tabl.
ID: 23345
OTC bez recepty
05909991067427
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.