OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Alprolix

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alprolix
Eftrenonacogum alpha
100369848
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 IU
B02BD04
Alprolix
Eftrenonacogum alpha
100369860
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 IU
B02BD04
Alprolix
Eftrenonacogum alpha
100369883
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 IU
B02BD04
Alprolix
Eftrenonacogum alpha
100369890
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 IU
B02BD04
Alprolix
Eftrenonacogum alpha
100369877
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 IU
B02BD04
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.