OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Alprolix-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alprolix
Eftrenonacogum alpha
100369877
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 IU
B02BD04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Alprolix

Eftrenonacogum alpha
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 IU
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml + zestaw do podawania
ID: 115474
Rpz recepty specjalne
05909991273910
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.