OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku AmBisome

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
AmBisome
Amphotericinum B
100000310
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg
J02AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

AmBisome

Amphotericinum B
J02AA01 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - antybiotyki
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg
- rej. 08000

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 mg + filtr membranowy
ID: 13146
Rp na receptę
05909990800025
10 fiol. 50 mg + filtr membranowy
ID: 70
Rp na receptę
05909990800018
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.