OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Ambroxol-123ratio

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ambroxol 123ratio
Ambroxoli hydrochloridum
100286128
roztwór doustny 3 mg/ml
R05CB06
Ambroxol 123ratio
Ambroxoli hydrochloridum
100286134
roztwór doustny 6 mg/ml
R05CB06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.