OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Aminoplasmal-15-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aminoplasmal 15%
Produkt złożony
100210533
roztwór do infuzji
B05BA01
Aminoplasmal 15% E
Produkt złożony
100004940
roztwór do infuzji
B05BA10
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.