OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Aminoplasmal-B--Braun-10-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aminoplasmal B. Braun 10%
Produkt złożony
100250828
roztwór do infuzji -
B05BA01
Aminoplasmal B. Braun 10% E
Preparat złożony
100163638
roztwór do infuzji
B05BA
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.