OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Amiodaron-Hameln

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amiodaron Hameln
Amiodaroni hydrochloridum
100393120
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 50 mg/ml
C01BD01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Amiodaron Hameln

Amiodaroni hydrochloridum
C01BD01 Przeciwarytmiczne, klasa III
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 50 mg/ml
- rej. 24796

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 3 ml
ID: 127787
Lz lecznictwo zamknięte
05909991369972
10 amp. 3 ml
ID: 127788
Lz lecznictwo zamknięte
04260016652310
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.