OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Amizepin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amizepin
Carbamazepinum
100005112
tabletki 200 mg
N03AF01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Amizepin

Carbamazepinum
N03AF01 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - pochodne karboksamidu
tabletki 200 mg
- rej. 00439

Opakowanie handloweWydawanie
50 tabl.
ID: 48437
Rp na receptę
05909990043910
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.