OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Amlodigamma-5-mg-tabletki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amlodigamma 5 mg tabletki
Amlodipinum
100220483
tabletki 5 mg
C08CA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Amlodigamma 5 mg tabletki

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 5 mg
- rej. 16246

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 55108
Rp na receptę
05909990751044
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.