OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Amoclan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amoclan
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100160048
tabletki powlekane 875 mg + 125 mg
J01CR02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Amoclan

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
tabletki powlekane 875 mg + 125 mg
- rej. 12130

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl. w butelce
ID: 32571
Rp na receptę
05909990572991
14 tabl. w blistrach
ID: 32572
Rp na receptę
05909990573004
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.