OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Amoksiklav-Quicktab-1000-mg

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amoksiklav Quicktab 1000 mg
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100195029
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej / tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 875 mg + 125 mg
J01CR02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Amoksiklav Quicktab 1000 mg

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej / tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 875 mg + 125 mg
- rej. 14681

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 43975
Rp na receptę
05909990649747
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.