OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku Amotaks

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amotaks
Amoxicillinum
100005307
kapsułki twarde 500 mg
J01CA04
Amotaks
Amoxicillinum
100005313
tabletki 1 g
J01CA04
Amotaks
Amoxicillinum
100230300
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml
J01CA04
Amotaks Dis
Amoxicillinum
100121522
tabletki 500 mg
J01CA04
Amotaks Dis
Amoxicillinum
100121539
tabletki 750 mg
J01CA04
Amotaks Dis
Amoxicillinum
100121545
tabletki 1 g
J01CA04
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.