OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Amoxicillin-1A-Pharma

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amoxicillin-1A Pharma
Amoxicillinum
100226310
tabletki powlekane 500 mg
J01CA04
Amoxicillin-1A Pharma
Amoxicillinum
100226327
tabletki powlekane 750 mg
J01CA04
Amoxicillin-1A Pharma
Amoxicillinum
100226333
tabletki powlekane 1000 mg
J01CA04
Amoxicillin-1A Pharma
Amoxicillinum
100228065
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml
J01CA04
Amoxicillin-1A Pharma
Amoxicillinum
100228071
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml
J01CA04
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.