OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Amoxicillin-Aurovitas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amoxicillin Aurovitas
Amoxicillinum
100378741
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 1000 mg
J01CA04
Amoxicillin Aurovitas
Amoxicillinum
100378758
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 750 mg
J01CA04
Amoxicillin Aurovitas
Amoxicillinum
100378764
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg
J01CA04
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.