OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Amoxicillin-Clavulanic-Acid-Kabi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100317538
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 mg + 200 mg
J01CR02
Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100317544
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2000 mg + 200 mg
J01CR02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.