OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Ampicillin---Sulbactam-Mylan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ampicillin + Sulbactam Mylan
Ampicillinum + Sulbactamum
100354864
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g + 0,5 g
J01CR01
Ampicillin + Sulbactam Mylan
Ampicillinum + Sulbactamum
100354870
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2 g + 1 g
J01CR01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.