OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Ampicillin---Sulbactam-Mylan--

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ampicillin + Sulbactam Mylan
Ampicillinum + Sulbactamum
100354870
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2 g + 1 g
J01CR01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ampicillin + Sulbactam Mylan

Ampicillinum + Sulbactamum
J01CR01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2 g + 1 g
- rej. 22701

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 111172
Rp na receptę
05909991239435
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.