OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Ampril-10-mg-tabletki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ampril 10 mg tabletki
Ramiprilum
100159737
tabletki 10 mg
C09AA05
Ampril 10 mg tabletki
Ramiprilum
100381909
tabletki 10 mg
C09AA05
Ampril 10 mg tabletki
Ramiprilum
100392184
tabletki 10 mg
C09AA05
Ampril 10 mg tabletki
Ramiprilum
100394579
tabletki 10 mg
C09AA05
Ampril 10 mg tabletki
Ramiprilum
100417843
tabletki 10 mg
C09AA05
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.