OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Ampril-5-mg-tabletki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ampril 5 mg tabletki
Ramiprilum
100159743
tabletki 5 mg
C09AA05
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ampril 5 mg tabletki

Ramiprilum
C09AA05 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna
tabletki 5 mg
- rej. 12096

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 32456
Rp na receptę
05909990571499
60 tabl.
ID: 32457
Rp na receptę
05909990571505
90 tabl.
ID: 32458
Rp na receptę
05909990571512
100 tabl.
ID: 59173
Rp na receptę
05909990859498
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.