OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Antithrombin-III-NF-Shire

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Antithrombin III NF Shire
Antithrombinum III humanum densatum
100006092
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 j.m./ml; 500 j.m.
B01AB02
Antithrombin III NF Shire
Antithrombinum III humanum densatum
100195779
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 j.m./ml
B01AB02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.