OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Apap-Noc

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apap Noc
Paracetamolum + Diphenhydraminum
100110151
tabletki powlekane 500 mg + 25 mg
N02BE71
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Apap Noc

Paracetamolum + Diphenhydraminum
N02BE71 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
tabletki powlekane 500 mg + 25 mg
- rej. 09601

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 19669
OTC bez recepty
05909990960118
12 tabl.
ID: 19670
OTC bez recepty
05909990960125
24 tabl.
ID: 19671
OTC bez recepty
05909990960132
50 tabl.
ID: 19673
OTC bez recepty
05909990960156
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.