OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Apidra

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apidra
Insulinum glulisinum
100126577
roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml
A10AB06
Apidra
Insulinum glulisinum
100127275
roztwór do wstrzykiwań 100 j./ml
A10AB06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.