OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Apo-Doxan-1

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apo-Doxan 1
Doxazosinum
100111216
tabletki 1 mg
C02CA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Apo-Doxan 1

Doxazosinum
C02CA04 Obniżające ciśnienie - leki antyadrenergiczne o działaniu obwodowym, blokery receptora alfa
tabletki 1 mg
- rej. 09695

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 19880
Rp na receptę
05909990969517
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.