OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Apo-Doxan-2

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apo-Doxan 2
Doxazosinum
100111222
tabletki 2 mg
C02CA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Apo-Doxan 2

Doxazosinum
C02CA04 Obniżające ciśnienie - leki antyadrenergiczne o działaniu obwodowym, blokery receptora alfa
tabletki 2 mg
- rej. 09696

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 19881
Rp na receptę
05909990969616
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.25 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.