OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Apo-Nastrol

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apo-Nastrol
Anastrozolum
100232285
tabletki powlekane 1 mg
L02BG03
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Apo-Nastrol

Anastrozolum
L02BG03 Leki hormonalne stosowane w chorobach nowotworowych - inhibitory enzymów
tabletki powlekane 1 mg
- rej. 17079

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 60244
Rp na receptę
05909990802050
30 tabl.
ID: 60245
Rp na receptę
05909990802067
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.