OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Apo-Perindox

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apo-Perindox
tert-Butylamini Perindoprilum
100167062
tabletki 4 mg
C09AA04
Apo-Perindox
tert-Butylamini Perindoprilum
100168624
tabletki 8 mg
C09AA04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.