OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Apo-Rami

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apo-Rami
Ramiprilum
100196141
tabletki 2,5 mg
C09AA05
Apo-Rami
Ramiprilum
100196170
tabletki 5 mg
C09AA05
Apo-Rami
Ramiprilum
100196218
tabletki 10 mg
C09AA05
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.