OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Apo-Simva-40

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apo-Simva 40
Simvastatinum
100163101
tabletki powlekane 40 mg
C10AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Apo-Simva 40

Simvastatinum
C10AA01 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 40 mg
- rej. 12346

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 33622
Rp na receptę
05909990618293
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.