OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku ApoSoli

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ApoSoli
Solifenacini succinas
100369498
tabletki powlekane 5 mg
G04BD08
ApoSoli
Solifenacini succinas
100369506
tabletki powlekane 10 mg
G04BD08
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.