OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku ApoSuprid

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ApoSuprid
Amisulpridum
100268455
tabletki 200 mg
N05AL05
ApoSuprid
Amisulpridum
100268461
tabletki 400 mg
N05AL05
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.