OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku ApoTrimet-PR

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ApoTrimet PR
Trimetazidini dihydrochloridum
100275449
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 35 mg
C01EB15
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

ApoTrimet PR

Trimetazidini dihydrochloridum
C01EB15 Leki nasercowe - różne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 35 mg
- rej. 19918

Opakowanie handloweWydawanie
60 tabl.
ID: 75114
Rp na receptę
05909990962099
90 tabl.
ID: 75115
Rp na receptę
05909990962105
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.