OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku AprilGen-10-mg

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
AprilGen 10 mg
Quinaprilum
100131207
tabletki powlekane 10 mg
C09AA06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

AprilGen 10 mg

Quinaprilum
C09AA06 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 11134

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 25470
Rp na receptę
05909990014439
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.