OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku AprilGen-20-mg

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
AprilGen 20 mg
Quinaprilum
100131213
tabletki powlekane 20 mg
C09AA06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

AprilGen 20 mg

Quinaprilum
C09AA06 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna
tabletki powlekane 20 mg
- rej. 11135

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 51511
Rp na receptę
05909990014460
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.