OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Arduan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Arduan
Pipecuronii bromidum
100007341
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 mg
M03AC06
Arduan
Pipecuronii bromidum
100293520
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 mg
M03AC06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.