OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Armisarte

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Armisarte
Pemetrexedum
100363047
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01BA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Armisarte

Pemetrexedum
L01BA04 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi kwasu foliowego
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 34 ml
ID: 131375
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 4 ml
ID: 113845
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 20 ml
ID: 113843
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 40 ml
ID: 113844
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.