OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Arzerra

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Arzerra
Ofatumumabum
100222750
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XC10
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Arzerra

Ofatumumabum
L01XC10 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml + 2 zestawy drenów przedłużających
ID: 64234
Rpz recepty specjalne
05909990842124
3 fiol. 5 ml + 2 zestawy drenów przedłużających
ID: 64232
Rpz recepty specjalne
05909990764402
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.