OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Asicor

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Asicor
Milrinonum
100298249
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
C01CE02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Asicor

Milrinonum
C01CE02 Stymulatory krążeniowe - inhibitory fosfodiesterazy
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 21528

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 86240
Lz lecznictwo zamknięte
05909991082291
10 amp. 20 ml
ID: 86241
Lz lecznictwo zamknięte
05909991082307
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.