OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Astha

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Astha
Ethinylestradiolum + Dienogestum
100346830
tabletki powlekane 0,03 mg + 2 mg
G03AA16
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Astha

Ethinylestradiolum + Dienogestum
G03AA16 Hormonalne środki antykoncepcyjne - progestageny i estrogeny zawierajace stałe dawki
tabletki powlekane 0,03 mg + 2 mg
- rej. 22825

Opakowanie handloweWydawanie
21 tabl.
ID: 109073
Rp na receptę
05909991250768
63 tabl.
ID: 109074
Rp na receptę
05909991250775
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.