OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Atimos

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Atimos
Formoteroli fumaras dihydricus
100163874
aerozol inhalacyjny, roztwór 12 mcg/dawkę odmierzoną
R03AC13
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Atimos

Formoteroli fumaras dihydricus
R03AC13 Leki przeciwastmatyczne wziewne - selektywni antagoniści receptorów beta2-adrenergicznych
aerozol inhalacyjny, roztwór 12 mcg/dawkę odmierzoną
- rej. 12407

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 50 dawek
ID: 33853
Rp na receptę
05909990620753
1 poj. 100 dawek
ID: 33854
Rp na receptę
05909990620760
1 poj. 120 dawek
ID: 33855
Rp na receptę
05909990620777
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.