OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Atussan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Atussan
Butamirati citras
100246554
syrop 1,5 mg/ml
R05DB13
Atussan mite
Butamirati citras
100246672
syrop 0,8 mg/ml
R05DB13
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.