OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Auglavin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Auglavin
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100235243
tabletki powlekane 875 mg + 125 mg
J01CR02
Auglavin
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100238129
tabletki powlekane 500 mg + 125 mg
J01CR02
Auglavin
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100263765
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml
J01CR02
Auglavin PPH
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100349640
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml
J01CR02
Auglavin PPH
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100349656
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (600 mg + 42,9 mg)/5 ml
J01CR02
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.