OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Axoprofen

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Axoprofen
Ibuprofenum
100387585
zawiesina doustna 20 mg/ml
M01AE01
Axoprofen Forte
Ibuprofenum
100387579
zawiesina doustna 40 mg/ml
M01AE01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.