OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Axumin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Axumin
Flucuclovinum [18F]
100417079
roztwór do wstrzykiwań 3200 MBq/ml
V09IX12
Axumin
Flucuclovinum [18F]
100391813
roztwór do wstrzykiwań 1600 MBq/ml
V09IX12
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.07 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.