OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Axumin-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Axumin
Flucuclovinum [18F]
100391813
roztwór do wstrzykiwań 1600 MBq/ml
V09IX12
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Axumin

Flucuclovinum [18F]
V09IX12 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 1600 MBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 131380
Rp na receptę
1 fiol.
ID: 123744
Rp na receptę
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.