OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Azibiot

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Azibiot
Azithromycinum
100122668
tabletki powlekane 500 mg
J01FA10
Azibiot
Azithromycinum
100364354
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 20 mg/ml
J01FA10
Azibiot
Azithromycinum
100364360
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 40 mg/ml
J01FA10
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.