OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Azimycin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Azimycin
Azithromycinum
100120600
tabletki powlekane 125 mg
J01FA10
Azimycin
Azithromycinum
100120617
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
Azimycin
Azithromycinum
100120623
tabletki powlekane 500 mg
J01FA10
Azimycin
Azithromycinum
100248375
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml
J01FA10
Azimycin
Azithromycinum
100248381
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg/5 ml
J01FA10
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.