OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


12 według nazwy leku AzitroLEK

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
AzitroLEK
Azithromycinum
100189922
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml
J01FA10
AzitroLEK
Azithromycinum
100189945
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg/5 ml
J01FA10
AzitroLEK 250
Azithromycinum
100160232
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
AzitroLEK 250
Azithromycinum
100289871
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
AzitroLEK 250
Azithromycinum
100299102
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
AzitroLEK 250
Azithromycinum
100325360
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
AzitroLEK 500
Azithromycinum
100160396
tabletki powlekane 500 mg
J01FA10
AzitroLEK 500
Azithromycinum
100289888
tabletki powlekane 500 mg
J01FA10
AzitroLEK 500
Azithromycinum
100299094
tabletki powlekane 500 mg
J01FA10
AzitroLEK 500
Azithromycinum
100325377
tabletki powlekane 500 mg
J01FA10
AzitroLEK 500
Azithromycinum
100333537
tabletki powlekane 500 mg
J01FA10
AzitroLEK 500
Azithromycinum
100345457
tabletki powlekane 500 mg
J01FA10
Wyświetliłem 12 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.